Research Interests

  • CSE/EECS 2011 Fundamentals of Data Structures
  • CSE/EECS 2031 Software Tools
  • CSE 3213 Computer Networks
  • EECS 3214 Computer Network Protocols & Applications (Winter 2018)
  • CSE/EECS 4080 Computer Science Project (supervisor, coordinator)
  • CSE 4201/5501 Computer Architecture
  • EECS 4215 Mobile Communications
  • CSE/EECS 6590 High-Performance Computer Networks